Úvodní strana
Školící centrum Kompetenční centrum
Úvodní strana
ČeskyEnglish

Hledání

Úvod > Kompetenční centrum > Služby KC

Jaké služby nabízí Kompetenční centrum?

Simulace reálného provozu | Expertní služby | Řešení požadavků | Vzdálený přístup | Výstupy projektů

  • Kompetenční centrum zajistí experty v oblasti ICT Security připravené pomoci IT profesionálům s představením nástrojů pro pokrytí bezpečnostních rizik pomocí předních řešení v jednotlivých bezpečnostních oblastech.
  • Centrum pořádá přednášky s cílem představit architektury, vlastnosti, způsoby konfigurace a využití daných technologií s možností ukázek zapojení a  simulace reálného provozu. Možná je i diskuse na základě konkrétních požadavků, včetně praktických ukázek realizace či řešení požadavků.
  • V Kompetenčním centru je možné nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací v praxi.
  • Tvorba nových ICT řešení s využitím produktů společnosti McAfee s cílem pokrýt specifické potřeby určitých segmentů trhu, státních institucí nebo specifických projektů.
  • Je umožněn vzdálený přístup k řešením centra.

 

Realizace konkrétních projektů a jejich výstupy

  • Návrh komplexních technologických řešení pro zajištění bezpečnosti ICT optimalizovaných pro konkrétní prostředí zákazníka a zohledňující jeho individuální požadavky a specifika.
  • Lokalizace vybraných technologií světových výrobců tak, aby byly použitelné pro české a slovenské prostředí. (Jazyková lokalizace, synchronizace s platnou legislativou či technickými standardy).
  • Spolupráce s dalšími výzkumnými subjekty (zejména s českými výzkumnými týmy a podniky) při zapojení jejich technologií do komplexních řešení v oblasti bezpečnosti ICT, testování jejich kompatibility s technologiemi světových výrobců a jejich případná modifikace vedoucí k možnosti komerčního využití těchto technologií, a tím rozšíření počtu funkcionalit současných ICT řešení.
 
 
 
DALŠÍ INFORMACE
 
vyrobila Omega Design